1. ชื่อ
ขมิ้นขาว

2. ชื่ออื่น ขมิ้นม่วง

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma mangga Val.&.Zijp.

4. วงศ์  ZINGIBERACEAE

5. ชื่อสามัญ Curcuma white

6. แหล่งที่พบ  พบทั่วไปของทุกภาค

7. ประเภทไม้  ไม้ล้มลุก

 

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้ล้มลุกมีเหง้าหรือลำต้นใต้ดิน ใบเหมือนกับขมิ้นแต่ลำต้นเตี้ยกว่าขมิ้น

ใบ ใบเดี่ยวรอบๆ ขอบใบด้านนอกจะมีสีขาวแต้มอยู่ทั่วไป

เหง้า เหง้าใต้ดินมีสีขาวมีกลิ่นหอม แต่มีกลิ่นและรสเผ็ดน้อยกว่าขิง

9. ส่วนที่ใช้บริโภค  เหง้าสด

10. การขยายพันธุ์   เหง้า

11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม   ปลูกได้ทั่วไปแต่ต้องมีการเตรียมดินในการปลูก

12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์   ตลอดทั้งปี

13. คุณค่าทางอาหาร   คุณค่าทางอาหารในส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม ประกอบด้วย

 

 

 

Cal

Unit

Moist

ure%

Protein

Gm.

Fat

Gm.

CHO

Gm.

Fiber

Gm.

Ash

Gm.

Ca

mg.

P

mg.

Fe

mg.

Vitamins

A.I.U

B1

mg.

B2

mg.

Niacin

mg.

C

mg.

ขมิ้นขาว

22

93.9

0.5

0.5

3.8

0.8

0.3

14

58

2.6

33

0.03

0.01

0.50

16


14. การปรุงอาหาร 
เหง้าสด นำมารับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริก หรือนำไปยำ แกง

15. ลักษณะพิเศษ ขมิ้นขาว รสเผ็ด สรรพคุณ ขับลมในลำไส้

16. ข้อควรระวัง             -

 

14. การปรุงอาหาร   เหง้าสด นำมารับประทานเป็นผักสดร่วมกับน้ำพริก หรือนำไปยำ แกง

15. ลักษณะพิเศษ   ขมิ้นขาว รสเผ็ด สรรพคุณ ขับลมในลำไส้

16. ข้อควรระวัง             -

17. เอกสารอ้างอิง

 กองโภชนาการ กรมอนามัย. 2530. ตารางแสดงคุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กินได้ 100 กรัม. 48 หน้า.

 เต็ม สมิตินันทน์. 2523. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย (ชื่อพฤกษศาสตร์-ชื่อพื้นเมือง). กรมป่าไม้ 379 หน้า.

 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านภาคกลาง 279 หน้า.

 สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านภาคใต้ 279 หน้า.