1. ชื่อ  คอนแคน

2. ชื่ออื่น ท้าวสาร ผักก้อนหมา (ลำปาง) พร้าวพันลำ (เชียงใหม่) อีคริมป่า (ชลบุรี) ว่านสากเหล็ก (สุรินทร์) ค้อนหมาขาว

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena angustifolia Roxb.

4. วงศ์ AGAVACEAE

5. ชื่อสามัญ   -

6. แหล่งที่พบ    -

7. ประเภทไม้ เป็นไม้พุ่มสูง

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น ไม้พุ่มสูง 2-3 เมตร ลำต้นตั้งตรงหนารูปทรงกระบอก เป็นลำต้นเดียวหรือแตกยอดได้เล็กน้อยสีเขียวเข้ม

ใบ   ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปดาบ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 20-50 ซม. เนื้อใบเป็นเส้นใย ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมัน มีกาบใบหุ้มลำต้น

ดอก ดอกช่อออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมากห้อยลง ก้านช่อดอกยาวกลีบดอกสีขาว

ผล ผลสดรูปเกือบทรงกลมสีเหลืองส้ม

9. ส่วนที่ใช้บริโภค ดอก ยอดอ่อน

10. การขยายพันธุ์ การปักชำ เมล็ด หน่อ

11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ชอบขึ้นแถบที่ชื้น ที่ร่ม ชุ่มน้ำ

12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ออกดอกเดือนมิถุนายน

13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีข้อมูล

14. การปรุงอาหาร ดอกและยอดอ่อน แกงแทนผักหวาน ดอกอ่อน ยอดอ่อน ใช้แกงหรือผัดได้

15. ลักษณะพิเศษ รสชาติหวาน มีสรรพคุณทางยาต้นรากยอดแก้โรคกระเพาะรากต้มน้ำดื่มแก้ไอ

ทั้งต้นต้มน้ำดื่มแก้เบาหวาน

16. ข้อควรระวัง      -

17. เอกสารอ้างอิง

สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กระทรวงศึกษาธิการ. ผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผักพื้นบ้านอาหารธรรมชาติอีสาน ครั้งที่ 2. 177 หน้า.