1. ชื่อ   ค้อนหมาขาว

2. ชื่ออื่น หมากพู่ป่า (แพร่) ผักก้อนหมา (ลำปาง) พร้าวลำพัน (เชียงใหม่) ต้นขาวใหม่ (กาญจนบุรี)

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena angustifolia  Roxb.

4. วงศ์   AGAVACEAE

5. ชื่อสามัญ            -

6. แหล่งที่พบ ทุกภาคของประเทศไทย

7. ประเภทไม้ เป็นไม้พุ่ม

 

 

 

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 2-3 เมตร ลำต้นตั้งตรงหนา รูปทรงกระบอก

ใบ ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปดาบ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 20-50 ซม. เนื้อใบเป็นเส้นใย ผิวใบด้านบนมี สีเขียวเข้มเป็นมัน

ดอก ดอกช่อออกที่ซอกใบด้านปลายกิ่ง ดอกย่อยจำนวนมากห้อยลง ก้านช่อดอกยาว กลีบดอกสีขาว

ผล ผลสดสีเขียวเป็นรูปทรงกลม พอแก่สีเหลืองส้ม

9. ส่วนที่ใช้บริโภค ยอดอ่อน ดอก

10. การขยายพันธุ์ การปักชำ

11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ขึ้นได้ดีในทุกสภาพแวดล้อม

12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีข้อมูล

 

14. การปรุงอาหาร ยอดอ่อน ดอก ลวกหรือให้สุกต้มจิ้มน้ำพริก นำไปปรุงอาหาร เช่น แกงผักรวมใส่ปลาย่าง ใส่แกงแค

15. ลักษณะพิเศษ มีสรรพคุณทางยา ราก ต้มน้ำดื่มแก้ไอ ยาพื้นบ้านใช้ทั้งต้นต้มน้ำดื่มแก้เบาหวาน ทั้งต้น เหนือดินสกัดด้วยแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ยับยั้งการเกร็งตัวของลำไส้ในสัตว์ทดลอง การใช้สอยอื่นๆ ปลูกเป็นไม้ประดับ

16. ข้อควรระวัง                      -

 

17. เอกสารอ้างอิง

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านภาคเหนือ 280 หน้า.