1. ชื่อ ไผ่ข้าวหลาม

2. ชื่ออื่น ไผ่ข้าวหลาม (ทั่วไป) ไม้ป้าง (ภาคเหนือ) ขุยป้าง (เชียวใหม่) ว่านลอ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน) ว่าพล้อง (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี)

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Cephalostachyum pergracile Munro

4.วงศ์ GRAMINEAE

5. ชื่อสามัญ         -

6. แหล่งที่พบ พบโดยทั่วไปทุกภาคของไทย พบมากทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7. ประเภทไม้ เป็นไม้ไผ่ขนาดกลาง

 

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้ไผ่ขนาดกลางทิ้งใบในต้นฤดูแล้ง ลำต้นลักษณะตรงสีเขียวด้านๆ คล้ายมีแป้งหรือขี้ผึ้งสีเทาหรือขาวปกคลุมคลุมคล้ายน้ำค้างแข็งจับ สูง 8-12 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางลำประมาณ 5-9 ซม. ข้อไม่หนาหรือพองใต้ข้อจะมีขนสีขาว เป็นไผ่ที่มีเนื้อบางหนาไม่ถึง 5 มม. ปล้องยาวประมาณ 30-50 ซม0 กาบหุ้มลำหลุดร่วงง่าย กาบด้านนอกปกคลุมด้วยขนสีดำหรือน้ำตาลเหลืองเห็นได้ชัด ครีบกาบหุ้มลำต้นรูป Falcate – oblong มีขนสีดำเหมือนกัน กระจังกาบหุ้มลำแคบมาก ขอบเรียบ ใบยอดกาบรูป Cordate – ovate ข้างในมีขนแน่น

ใบ รูป Linear – lanceolate ถึง lanceolate โคนใบกลมหรือเป็นรูปลิ่ม ยาว 15-30 ซม. กว้าง 3-6 เส้น มีขนอ่อนด้านล่าง เส้นลายใบและเส้นกลางใบเห็นชัด เส้นลายใบรองมี 7-13 เส้น ขอบใบเรียบสากคม ครีบใบเห็นได้ชัดมากขอบมีขนสีจางๆ กระจังใบแคบมากก้านใบสั้น กาบหุ้มใบไม่มีขนหรือเกือบไม่มีขน ขอบกาบหุ้มใบมีขนสีขาวๆ

9. ส่วนที่ใช้บริโภค หน่ออ่อน

10. การขยายพันธุ์          -

11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สภาพป่าดงดิบแล้งและป่าดงดิบชื้น

12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ฤดูฝน

13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีข้อมูล

14. การปรุงอาหาร           -

15. ลักษณะพิเศษ นำลำของไผ่ข้าวหลามอายุ 6-10 เดือน ใช้ทำข้าวหลามได้อย่างดี เผาง่าย ปอกง่าย เพราะเปลือกบางอ่อนและมีเยื่อหุ้มบางๆ หลุดติดออกมากับข้าวหลามด้วย

16. ข้อควรระวัง         -

17. เอกสารอ้างอิง

คณะอนุกรรมการประสานงานวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้และไม้โตเร็วอเนกประสงค์. 240. ไม้อเนกประสงค์ กินได้ 486 หน้า.