1. ชื่อ
อีรอก

2. ชื่ออื่น                     -

3. ชื่อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus spp., Arisaema spp.

4. วงศ์ ARACEAE

5. ชื่อสามัญ                     -

6. แหล่งที่พบ พบตามป่าที่มีความชื้นสูง

7. ประเภทไม้ เป็นไม้ล้มลุกข้ามปี

 

 

 

 

8. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ต้น เป็นไม้ล้มลุกข้ามปี มีเหง้าใต้ดินลักษณะกลมผิวขรุขระมีรากโดยรอบ ในฤดูฝนจะมีก้านใบยาวเหนือดิน ลักษณะอวบน้ำไม่มีแกน กลม ขนาดเท่าหัวแม่มือ ยาว 50-120 ซม. มีลายสีเขียว น้ำตาลและดำทั้งแบบเป็นจุดพื้นจุดด่าง หรือแถบลายแตกต่างกันไป

ใบ มีก้านใบย่อยแตกออกจากปลายก้านใบ 2-3 ก้าน และมีใบประกอบ 10-120 ใบ ออกเป็นคู่รูปคล้ายหอก กว้าง 10-50 ซม. ยาว 15-25 ซม. ขอบใบเรียบ แผ่นใบเป็นคลื่นเล็กน้อยสีเขียวเข้ม หรือบางชนิด อาจมีจุดสีขาวกระจายทั่วไป มีหูใบติดกับก้านใบย่อย

ดอก มีก้านดอกยาวออกจากบริเวณเหง้า ลักษณะคล้ายก้านใบมีดอกอยู่ตรงปลายก้าน รูปดอกคล้าย ดอกหน้าวัว มีเกสรเป็นแท่งอยู่ตรงกลาง

ผล ลักษณะกลม ขนาด 0.5-1.0 ซม. สีเขียวเรียงติดกันเป็นแท่ง ความยาว 5-8 ซม. และมีกลีบเลี้ยงห่อด้านหลัง ผลเมื่อสุกมีสีส้มแดง

9. ส่วนที่ใช้บริโภค ก้านใบและก้านดอกย่อย

10. การขยายพันธุ์ เมล็ด

11. สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในที่ที่มีดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดดรำไร

12. ฤดูกาลที่ใช้ประโยชน์ ต้นฤดูฝน

13. คุณค่าทางอาหาร ยังไม่มีข้อมูล

Cal

Unit

Moist

ure%

Protein

Gm.

Fat

Gm.

CHO

Gm.

Fibre

Gm.

Ash

Gm.

Ca

mg.

P

mg.

Fe

mg.

Vitamins

A.I.U

B1

mg.

B2

mg.

Niacin

mg.

C

mg.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. การปรุงอาหาร ก้านใบและก้านดอกอ่อน ลอกเปลือกและนำไปแกงอ่อม

15. ลักษณะพิเศษ สรรพคุณทางยา หัวใช้พอกกัดฝีหนอง

16. ข้อควรระวัง ต้องปรุงให้สุกก่อนบริโภค

17. เอกสารอ้างอิง

สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2542. ผักพื้นบ้านภาคอีสาน 302 หน้า.